Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

Miałem zamiar podejść do Ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
— Piotr Adamczyk, z książki, która ukaże się we wrześniu
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viasilkdreams silkdreams

July 02 2015

Żaden kosmetyk nie jest w stanie sprawić, aby kobieta poczuła się tak piękna, jak czuje się, gdy jest kochana.
5496 07d2 390
Reposted fromhysterie hysterie viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
7447 21c2 390
real relationship goal

July 01 2015

Love. Neuroscience tells us it activates the same parts of the brain as habit-forming addiction. It makes us feel like we can do anything, be anything, achieve anything. And once we taste it, we want more. The thing about love is, when it's good, it's so very good, and when it's bad, it hurts so much. And if you can't find a way to balance all those ups and down, it will make you crazy.
— Grey's Anatomy, Meredith Grey
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viacytaty cytaty

June 30 2015

Mężczyzna, który traktuje swoją kobietę jak księżniczkę, udowadnia, że został wychowany przez królową.
— A. Osiecka
Reposted fromdys dys viagwiazdeczka gwiazdeczka
Tutaj wcale nie chodzi o szaleńczą miłość i super nagłe zakochanie. Nie chodzi o to, żeby porzucił dla mnie całe swoje dotychczasowe życie i każdą minutę spędzał ze mną. Nie chodzi o to, że ma zjadać ze mną każdy posiłek i zapomnieć o tym, że ma jakieś tam koleżanki. Nie chodzi też o to, że ma zmienić tryb swojej codzienności i olać swoje pasje i wypełniacze czasu. Zupełnie nie o to chodzi.

Chodzi o to, żeby wieczorem, przed snem pomyślał, że dobrze widzieć mój uśmiech. Żeby stojąc w długim korku po skończonych zajęciach przypomnieć sobie ciche rozmowy. Żeby między siłownią, a obiadem napisać smsa, że jednak zjadłby mój deser. Żeby wiedział, że jemu zawdzięczam mój błysk w oku. I że lubię go trochę bardziej. Żeby czasem stwierdził, że chce się ze mną spotkać i ten czas jest cenny. Żebym wśród kolegów nie była tylko „koleżanką”, a wśród koleżanek „kolejną”. Żebym była coraz bliżej niego, tak jak on jest coraz bliżej mnie.

Chcę być częścią jego świata. Nie całością.

— zapiski bardzo prywatne; gwiazdeczka.soup.io [proszę uprzejmie o nie kopiowanie na milion różnych stron, forów etc.!]

June 29 2015

"Jesteś pierwszym, najpierwszym, zupełnie jedynym mężczyzną, przez którego robi mi się czasem czarno w oczach i słodko w ustach i zupełnie nieprzytomnie w głowie
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromSabela Sabela viaromantycznosc romantycznosc

June 26 2015

Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce, ostrożnie, jak perłę, i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci do góry, zgubi. I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tą dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Żulczyk o 02:14 nadal jest mistrzem
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viacytaty cytaty
9001 9d8c 390

June 24 2015

4256 61cf 390
Reposted fromfrenulum frenulum viamefir mefir

June 22 2015

6745 3a2e 390
Reposted fromretaliate retaliate viaune-raconteuse une-raconteuse
Maybe I just wanna be yours, I wanna be yours, I wanna be yours...
— Arctic Monkeys, "I wanna be yours"
Reposted fromrainbowside rainbowside via100suns 100suns
4995 8a53 390
Reposted fromIriss Iriss viaune-raconteuse une-raconteuse
0103 3ecb 390

June 11 2015


Reposted fromweightless weightless vianadgodziny nadgodziny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl